เทียบขนาดสาย AWG กับ Sqmm

ตารางเทียบขนาดสายไฟ ระหว่าง A.W.G .กับ Sq.mm.

 สอบถามราคาสินค้า ทาง LINE เพื่อความสะดวกและรวดเร็ว

  1. ADD ID-LINE : 0982549060
  2. ส่งข้อความทาง LINE
  3. แจ้งชื่อผู้สอบถามราคา
  4. เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ
  5. บริษัท
  6. ส่งโมเดล/รูปถ่าย สอบถามสินค้า หรือ ขอใบเสนอราคาสินค้า

ฝ่ายขาย  TEL : 098-254-9060 
ID-LINE : 0982549060  
Email : SystemEnergy01@gmail.com
ตารางสายไฟ A.W.G.  เทียบ   Sqmm. 
[WIRE RANGE     0.5 ][ SIZE :        26-22   A.W.G. ][ SIZE :   0.5 Sqmm. ]
[WIRE RANGE        1 ][ SIZE :        22-16   A.W.G. ][ SIZE : 1.25 Sqmm. ]
[WIRE RANGE        2 ][ SIZE :        16-14   A.W.G. ][ SIZE :      2 Sqmm. ]
[WIRE RANGE        3 ][ SIZE :        14-12   A.W.G. ][ SIZE :   3.5 Sqmm. ]
[WIRE RANGE        5 ][ SIZE :        12-10   A.W.G. ][ SIZE :   5.5 Sqmm. ]
[WIRE RANGE        8 ][ SIZE :          8        A.W.G. ][ SIZE :      8 Sqmm. ]
[WIRE RANGE      14 ][ SIZE :          6        A.W.G. ][ SIZE :    14 Sqmm. ]
[WIRE RANGE       22][ SIZE :          4        A.W.G. ][ SIZE :    22 Sqmm. ]
[WIRE RANGE      38 ][ SIZE :          2        A.W.G. ][ SIZE :    38 Sqmm. ]
[WIRE RANGE      50 ][ SIZE :          1        A.W.G. ][ SIZE :    50 Sqmm. ]
[WIRE RANGE      60 ][ SIZE :       1 /   0    A.W.G. ][ SIZE :    60 Sqmm. ]
[WIRE RANGE      70 ][ SIZE :       2 /   0    A.W.G. ][ SIZE :    70 Sqmm. ]
[WIRE RANGE      80 ][ SIZE :       3 /   0    A.W.G. ][ SIZE :    80 Sqmm. ]
[WIRE RANGE    100 ][ SIZE :       4 /   0    A.W.G. ][ SIZE :  100 Sqmm. ]
[WIRE RANGE    150 ][ SIZE :   250 /    300 MCM ][ SIZE :  150 Sqmm. ]
[WIRE RANGE    180 ][ SIZE :   300 /    350 MCM ][ SIZE :  180 Sqmm. ]
[WIRE RANGE    200 ][ SIZE :   400 /    500 MCM ][ SIZE :  200 Sqmm. ]
[WIRE RANGE    325 ][ SIZE :   500 /    600 MCM ][ SIZE :  325 Sqmm. ]
[WIRE RANGE    400 ][ SIZE :   600 /    750 MCM ][ SIZE :  400 Sqmm. ]
[WIRE RANGE    500 ][ SIZE :   800 /  1000 MCM ][ SIZE :  500 Sqmm. ]
[WIRE RANGE    630 ][ SIZE : 1000 /  1250 MCM ][ SIZE :  630 Sqmm. ]
[WIRE RANGE    800 ][ SIZE : 1500 /  1750 MCM ][ SIZE :  800 Sqmm. ]
[WIRE RANGE  1000 ][ SIZE :             2000 MCM ][ SIZE :  800 Sqmm. ]